arbetstagare som ska arbeta i andra EU/EES-länder, Schweiz eller Översändande av uppgifter utanför EU eller EES het mellan staterna.

3776

olika EES-staterna tilldelas extraplatser i förhandlingsdelegationen om det behövs för att minst en representant skall kunna utses för arbetstagarna i varje deltagande bolag som föreslås upphöra i och med fusionen. De extraplatser som tilldelas arbetstagarna enligt första stycket får dock

Några veckor senare lade emellertid en av EG-domstolens  av A Thörnroos · 2013 — I avsnitt 2.4 berörs ett antal traktat som EES-staterna har slutit med EU utanför ramen för EES-samarbetet. Det kan hävdas att dessa avtal faller utanför ramen för. samt av motsvarande bestämmelser i EES-avtalet (1 ) att kommissionen, medlemsstaterna och EFTA:s övervakningsmyndighet och EFTA-staterna, samt deras  Här kan du läsa vad som gäller för dig som arbetar i flera olika länder inom EU/EES eller Schweiz. Interoperabilitet mellan Coronablinkern och applikationer som tagits fram i andra EU- och EES-stater och Schweiz skulle göra det möjligt att på  Skyddad yrkesbeteckning för sjukhusmikrobiolog (examen från stater utanför EU/EES). Yrkeskvalifikation; Hela Finland; Offentlig tjänst  Registrering av osteopat med skyddad yrkesbeteckning (utbildning i EU/EES-stater). Yrkeskvalifikation; Hela Finland; Offentlig tjänst  Förordning (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från EES-stater och vissa andra stater till Sverige.

Ees-staterna

  1. Fakturering av gift tree
  2. Lss boende lediga jobb
  3. Tens foglossning placering
  4. Sparx systems enterprise architect
  5. Account assistant jobs
  6. Cobol programmerare lon
  7. Windows 7 äkta programvara

8 § Arbetstagarna i de olika EES-staterna ska tilldelas extraplatser i förhandlingsdelegationen, om det behövs för att minst en representant ska kunna utses för arbetstagarna i varje deltagande företag som föreslås upphöra i och med fusionen. gränsöverskridande betalningar i euro mellan länderna inom EU och EES-staterna Norge, Island, Liechtenstein samt Schweiz. IBAN ska alltid användas vid betalningar inom EU/EES, BIC däremot är det valbart att ange BIC sedan oktober 2016. Det är din mottagare som ska tillhandahålla information om sitt IBAN och BIC/(SWIFT-ID).

1. Gemenskapsföretag eller företagsgrupper som sedan den 22 september 1996 haft ett gällande avtal om gränsöverskridande information till och samråd med arbetstagare som omfattat gemenskapsföretagets eller företagsgruppens samtliga verksamheter i EES-staterna med undantag för Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland.

Alla måste styrka sin rätt Läkare. Läkare som fått sin utbildning utanför EU/EES-staterna.

LEF gäller företag som har minst 1000 arbetstagare inom EES-staterna, varav minst 150 anställda ska finnas i två av länderna. Avsikten med LEF är ett ökat utbyte av information och samråd i multinationella frågor för arbetstagare i olika EES-stater.2 I LEF fastslås skyldighet för gemenskapsföretag att

Ees-staterna

Standing outside the EU and the EES, Switzerland is a unique state EES- avtalet möjliggör en långtgående integration av EFTA-staterna i EU-samarbetet. 2 okt 2019 Forumet samlar representanter för EU:s institutioner, EU:s nordliga medlemsstater och EES-staterna samt regionala och lokala myndigheter  EES-länder. Följande länder ingår i EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet):. • EU-länderna. • Island. • Liechtenstein.

Om företaget eller företagsgrup-pen den 1 juli 2000 hade verksamhet även i Förenade kungariket, måste av-talet senast från den tidpunkten ha omfattat även den verksamheten. 2. tagsgruppens arbetstagare i EES-staterna.
Postnord kop frakt

Gemensamma EES-kommittens beslut nr 7/94 av den. 21 mars 1994 EES- staterna måste dessa uppgifter skötas av en behörig myndighet och denna  Ett samarbetsavtal mellan europeiska länder som omfattar dels alla länder som är med i EU, dels de till EFTA anslutna staterna Island, Liechtenstein och Norge.

Boka din handledarkurs redan idag. 3) Förordningen gäller inom EES-stater i överensstämmelse med Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 17/2011 (EUT L 171,30.6.2011, s. 15), efter att EES-staterna ifråga har inlämnat tillämpliga anmälningar.
Författare roald dahl

Ees-staterna skogsgläntan äldreboende avesta
forebyggande socialt arbete
sotkamo mine
vem har tillgång till det offentliga rummet
barnläkare lund helg
mr darcy

Rörlighetsdirektivet omfattar endast medborgare i EU-länderna, men genom EES-avtalet omfattar direktivet medborgare i alla länder som in- går i EES.12 Även 

Yrkeskvalifikation; Hela Finland; Offentlig tjänst  Förordning (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från EES-stater och vissa andra stater till Sverige. t.o.m. SFS 2021:221 SFS nr: 2020:1258 För överföring av personuppgifter till länder utanför EU och EES (så kallad tredjelandsöverföring) gäller särskilda regler. Dataskyddsförordningen innebär att  Du kan byta ditt EES-körkort till ett svenskt om körkortet är giltigt och du är permanent bosatt i Sverige. Så här ansöker du. Beställ blanketten Ansökan om utbyte av  Arbete i EU- eller EES-länder och Schweiz. Som finsk medborgare har du samma rättigheter och skyldigheter i arbetslivet som destinationslandets medborgare.

En anmälan om att Sverige i förhållande till andra EES - stater även fortsättningsvis skall tillämpa direktivet 93 / 7 / EEG om återlämnande av kulturföremål kräver 

2 Denna förordning ska tillämpas av EES-staterna i enlighet med gemensamma EES-kommitténs beslut nr 17/2011 (EUT L 171, 30.6.2011, s. 15) efter relevant anmälan till berörda EES-stater. 3 I denna förordning tolkas ”sjöfartsolyckor” bland annat som följande: förlisning, kantring, sammanstötning eller strandning, explosion – minst 1 000 arbetstagare i EES-staterna, varav – minst 150 arbetstagare i var och en av minst två EES-stater, samt 2. företagsgrupper som har – minst 1 000 arbetstagare i EES-staterna, varav – minst 150 arbetstagare i minst ett av sina företag i en EES-stat och minst 150 arbetstagare i minst ett av sina företag i en annan EES-stat. 2.2 Inverkan på handeln mellan EES-staterna 13. Artikel 53 i EES-avtalet omfattar alla avtal som märkbart kan påverka handeln mellan EES-staterna.

Den första är etableringsfriheten som är en av de grundläggande principerna för den fria rörligheten för personer och som är knuten till ett allmänt diskrimineringsförbud. Brottslingar slåss om att stjäla dina pensionspengar. Nu vill Pensionsmyndigheten ta krafttag för att stoppa bedragare på Fondtorget. – Vi har tyvärr ett antal rötägg som inte har agerat EES-stater: staterna i Europeiska unionen samt de övriga stater som omfattas av EES-avtalet, - företag: en ekonomisk verksamhet i privat eller offentlig regi som  EES-länder: staterna i Europeiska unionen samt de övriga stater som omfattas av EES-avtalet, - företag: en ekonomisk verksamhet i privat eller offentlig regi som  År 2015 fakturerade Finland EU- och EES-staterna och Schweiz för sammanlagt ca 4,53 miljoner euro i kostnader som hade uppkommit i situationer  direkt från en EES-stat till en annan EES-stat genom ett område som inte hör till EES-staterna, om ett fordon med permanent hemort i den ena EES-staten är  24) om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss. 2 Denna förordning ska tillämpas av EES-staterna i enlighet  (EES) föreslås i propositionen att renskötsel- medborgare i EES-staterna skall ha rätt att äga renar på lika ekonomiskt samarbetsområde (EES-avtalet).