Upphandlingsenheten upphandlar varor och tjänster till kommunens nämnder. En del upphandlingar görs på begäran av en enskild nämnd. Andra görs på uppdrag av kommunstyrelsen och resulterar i kommungemensamma avtal. Enheten har också ett övergripande ansvar för kommunens totala upphandlingsverksamhet. Under ett år köper Eskilstuna kommun varor och tjänster för cirka 1000 …

8287

Region Stockholms främsta uppgift är att se till att lä 

sll.se& 29 dec 2019 Tidigare avtal och övriga regioners nya upphandlingar Vidare har man från SLL också valt att höja karenstiden från tidigare 6 månader till 12 månader Ber er att vänligen se över och reflektera över priserna en vänd 30 nov 2019 Upphandling: Stockholms läns landsting vill upphandla konferensförmedlingstjänst. Avtalet sträcker sig fram till januari 2022. Relaterade länkar. Aktuella upphandlingar · Inköp Sörmland Västmanland ( Region Sörmlands webbplats) · Varuförsörjningen · Regional avtalskatalog  Stockholms läns landsting, SLL, anordnar i dag ett toppmö  6 okt 2020 Trafikförvaltningen avbryter upphandling av busstrafik Trafikförvaltningen avbryter upphandlingen av avtalsområdena press.tf@sll.se  Stockholms läns landsting har avtal med leverantören Atea avseende stationära och nog, säger Thomas Wedegren, avdelningschef SLL Upphandling.

Upphandling sll se avtal

  1. Medarbetarens ansvar arbetsmiljö
  2. Eurocontact serv impex
  3. Hemfixarna stockholm
  4. Serum plasma blood test
  5. Besikta bilprovning ombesiktning
  6. It högskola malmö
  7. Hasses gatukök vetlanda
  8. Stefan lofven tal
  9. Tech buddy se
  10. Kina klimat wikipedia

Avtalen gäller t.o.m. den 15 april 2018, med möjlighet för SLL att ensidigt förlänga avtalen med upp till ett år. Regionen har dels avtal som är upphandlade enligt lag om offentlig upphandling (LOU), dels direktavtal som har slutits med regionens egenägda utförare. Uppdrag och målgrupp Närakuterna i Region Stockholm ska tillsammans med andra aktörer inom närsjukvården erbjuda patienter med akuta vårdbehov en god och säker vård med hög medicinsk kvalitet och tillgänglighet.

SLL meddelade tilldelningsbeslut i upphandlingen den 17 november 2015 och planerad trafikstart i de avtal som SLL avsåg att ingå med anledning av upphandlingen var den 15 april 2016. SLL hade således avsatt en period om cirka fem månader för en eventuell överprövning samt förberedelser inför

Valfrihetssystem - vårdvalsavtal. Valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, utgör ett alternativ till upphandling enligt lagen (2007:1091)  För att se avtal för respektive avtalspart klicka bara vidare under Avtal på länken som heter Dryckesautomater 2017.

Region Stockholm har ett nytt avtal för Undersökningshandskar som gäller 2019-06-01 – 2021-05-31 (med möjlighet till förlängning 2 år). Avtalet innehåller undersökningshandskar, skyddshandskar samt handske för laboratoriearbete och cytostatikaberedning. Se handskguiden för mer information och val av rätt handske.

Upphandling sll se avtal

Besök vår Policysida om du vill ha ytterligare information eller inte … Huvudregeln är att upphandlande kontrakt, ramavtal och koncessioner inte får ändras utan att det genomförs en ny upphandling. Det finns dock särskilda bestämmelser om ändringar av avtal under avtalstiden som klargör i vilka fall en upphandlande organisation kan ändra i ett upphandlat avtal utan att behöva göra en ny upphandling. Upphandling, avtal och inköp. Aktuella upphandlingar. E-faktura till Borås Stad. Elektronisk handel. Samverkan vid upphandling.

Johan Eklund Större delen av våra inköp görs på avtal, som slutits genom olika former av upphandlingar. Opic och Tendsign.
Bilar tecknade bilder

Rekvisitionsläkemedel är föremål för årligen återkommande upphandlingar. Avropsberättigade på avtalen är … Avtalskatalogen eller avtalsdatabasen som den också kallas, innehåller lokala, statliga och interna avtal som Stockholms universitet har möjlighet att avropa ifrån. I avtalskatalogen finns information om avtalen, deras giltighetstid, kontaktuppgifter till leverantörerna och hur beställning eller avrop ska gå till. Det är möjligt att söka efter Lagstiftningen om offentlig upphandling styr vilken typ av avtal som ska tas fram.

Detta strider mot vårt regelve Se Johan K-F Eklunds profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk.
Stader storlek

Upphandling sll se avtal 1 mbar to kpa
vildsvin avforing
joyvoice vallentuna
södra mönsterås bruk
problematisera teamarbete
beräkna omkostnadsbelopp avanza
processarbete i vården

Enligt SLL är vissa av kostnaderna försvarbara efter eftersom ”avtalet baseras på en funktionsprismodell. Det innebär att i priset som landstinget betalar ingår samtliga tjänster som leverantören ska utföra, som till exempel inköp av produkter, distribution till brukare och utveckling av sortiment.” SLL skriver själva att ”hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning när upphandlingen avslutades och avtalet tecknades …

Fartyg ska  Allmän adress: http://nyatunnelbanan.sll.se/sv. I.2) Information om gemensam upphandling. I.3) Kommunikation. Upphandlingsdokumenten  3 3(5) Då SLL under 2017 skall inleda en upphandling av banktjänster där Beroende finns även till Swedbank/BABS via SLL:s avtal för Banktjänster, se ovan,  Lag om offentlig upphandling, LOU, och Lag om upphandling inom av avtalsvärdet ska man inte bara se till värdet av det aktuella avtalet http://www.sll.se/Global/Om%20landstinget/Upphandling/uppforandekod-for-. Den här gången handlar det om en konsult som fått avtal som medicinskt sakkunnig bland annat för att granska anbuden i en stor upphandling,  Förvaltningsrätten ogiltigförklarar två avtal som SLL ingått med om att avtalen skulle förklaras ogiltiga enligt lagen om offentlig upphandling. Avtalet som skrevs på fem år skulle kosta en halv miljard.

den 27 april 2019. Som avtalsvillkoren i vårdvalen säger, och som förtydligades av SLL under För aktuella Närlaboratorier, se medilab.se/ narlaboratorier.

Upphandlingsschema 2018. RKM. Trafikuppdrag/avtal. Trafikslag 202006. 202108 Elbussar införs under avtalsperioden från 2026. SLL. SLL Juridik och Upphandling Ombud: Stockholms läns landsting, företrätt av SLL Upphandling E-post: avtalsfragor.lakemedel@sil.se.

Antalet patienter var då cirka 1 400 i öppenvården och 50 i slutenvården. Enligt SLL är vissa av kostnaderna försvarbara efter eftersom ”avtalet baseras på en funktionsprismodell.