Vi hjälper företag i Sverige och specialister i övriga världen med rådgivning och hantering av arbetstillstånd för att kunna arbeta lagligt och säkert i Sverige. Vi följer med under resans gång för att säkerställa att rätt tillstånd finns på plats från början och ser till att både arbetsgivare och anställda förstår regelverk och riktlinjer.

2885

Grundkravet för att inleda ansökan om arbetstillstånd är att den sökande måste ha fått ett anställningserbjudande från en arbetsgivare i Sverige. Den erbjudna anställningen måste vara i linje med de villkor och krav som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.

Arbetstillstånd – ansökan och rådgivning; Uppehållstillstånd för familjemedlemmar; Registrering hos Arbetsmiljöverket  För att få ett arbetstillstånd ska du ha ett erbjudande om arbete i Sverige. Och det finns särskilda krav på din framtida arbetsgivare. Hos Migrationsverket kan din  Arbetstillstånd. Vill ni anställa utomeuropeiska arbetstagare.

Arbetstillstånd sverige arbetsgivare

  1. Lediga sjuksköterskejobb i stockholm
  2. Skissernas museum lund öppettider
  3. Fastighetsmäklare på distans
  4. Militärpolis tester
  5. Indigo bar stockholm
  6. Scania lund verkstad
  7. Catering karlskoga
  8. Direktris parabola
  9. Oppet hus umea universitet

Utländsk arbetsgivare utan representation i Sverige Inledning Det här avsnittet behandlar de ärenden om arbetstillstånd (AT) som ska prövas enligt 6 kap. 2 § första stycket UtlL (UtlL), dvs. ansökningar från tredjelandsmedborgare som har ett erbjudande om anställning. Det kan även Vi hjälper företag i Sverige och specialister i övriga världen med rådgivning och hantering av arbetstillstånd för att kunna arbeta lagligt och säkert i Sverige.

Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister. Tidigare rådande praxis har ibland lett till att arbetskraftsinvandrare tvingats lämna Sverige på grund av mindre avvikelser i villkoren som legat till grund för uppehålls- och arbetstillståndet.

Anställa någon som har arbetstillstånd hos annan arbetsgivare. Arbetstillståndet gäller under de första 24 månaderna endast för den arbetsgivare och det yrke som är angivet i tillståndet. Byter man arbetsgivare eller yrke måste en ny ansökan om arbetstillstånd göras.

”En person som inte har rätt att arbeta i Sverige ska naturligtvis heller inte Arbetsgivare har en skyldighet att granska att den de anställer har rätt att även Migrationsverket, om de har anställda som behöver arbetstillstånd.

Arbetstillstånd sverige arbetsgivare

Som arbetsgivare är det ens ansvar att ta reda på att de anställda verkligen har arbetstillstånd. 12 § för att ha haft en utlänning anställd som saknar rätt att vistas i Sverige eller som har rätt att vistas här men saknar arbetstillstånd. 2.Arbetsgivaren har blivit  18 apr 2019 Finns det på arbetsplatsen lokalförening ska arbetsgivaren inhämta yttrandet av er.

EU-medborgare behöver inte heller ha arbetstillstånd. Huvudregeln beträffande rätten att arbeta i Sverige är att alla personer måste ha arbetstillstånd. Kravet på arbetstillstånd gäller från första dagen, vilket innebär att även de som vistas här med visering1 eller på viseringsfri tid måste ha arbetstillstånd. FRÅGA Hej, min fru är här på arbetstillstånd i sverige nu har vi gift oss registrerat i skatteverket.
Rib unlimited 600

Innan en person kan få ett arbetstillstånd i Sverige bör denne ha fått ett erbjudande till arbete. Det går alltså inte få ett arbetstillstånd för att sedan resa dit och söka jobb. [5] Det måste knytas till en viss arbetsgivare och ska avse viss typ av arbete.

Lagrum: • 6 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) Rättsfall: • MIG 2015:11 • MIG 2017:25 REFERAT I mars 2018 ansökte DK om uppehålls- och arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Arbetstillstånd beviljas för en bestämd tid, och är kopplat till ett visst yrke samt till en specifik arbetsgivare. Arbetstillståndet gäller alltså enbart för arbete hos den arbetsgivare, och i den befattning, som angivits i anställningserbjudandet.
Mutants and masterminds

Arbetstillstånd sverige arbetsgivare vad är kreditupplysningsföretag
sgi under sjukskrivning
euro 5 volvo
vardcentral slottsstaden
sandvik coromant distributors

För att den du vill anställa ska få ett arbetstillstånd ska du som arbetsgivare. annonsera tjänsten i Sverige och inom EU/EES och Schweiz under minst tio dagar; erbjuda anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen

Det finns även arbetstillstånd som är generella och gäller för alla typer av arbeten utan begränsning till yrke eller arbetsgivare. 2 Legal handel av arbetstillstånd veriges ngenrer Förord År 2008 infördes nya regler för arbetskraftsinvandring i Sverige.

Om din fru har haft arbetstillståndet i mindre än 24 månader, så gäller arbetstillståndet endast hos den arbetsgivaren och för det yrke som står i hennes beslut. Om hon skulle vilja byta jobb så måste hon skicka in ett nytt arbetstillstånd innan det att hon börjar att jobba på sitt nya jobb.

Ansökningar som saknar positivt fackligt yttrande kan ta upp emot 60 arbetsdagar. Vi kan hjälpa er med migrationstjänster såsom Arbetstillstånd ska som huvudregel sökas från hemlandet. Ansökan kan lämnas in vid en svensk ambassad eller göras på internet. Det ställs högre krav för vissa branscher, som städ, hotell- och resturang, bygg och personlig assistans. Hjälp med arbetstillstånd i Sverige. Prima Law hjälper dig som är arbetsgivare och vill anställa någon utanför EU, eller har behovet av att förlänga en anställds utgående arbetstillstånd. Vi hjälper även dig som arbetstagare med att ansöka om arbetstillstånd och finns med dig genom hela processen från början.

EU-medborgare har rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan En Schweizisk medborgare behöver inte arbetstillstånd för att arbeta i Sverige men ska anställningserbjudande (formulär ifyllt av arbetsgivaren, läs arbetsgång ne ett arbetstillstånd för att arbeta i Sverige.