I Sverige släpper vi ut 4 ton koldioxid per person och år.

8029

27 jan 2018 I statistiken över svenska utsläpp ser man tydligt hur utsläppen från en årlig klimatbudget (4 ton co2/år) 2030 framstår flygresor – och särskilt 

2019). 27 tabell 14. co2-utslÄpp sammanstÄllning utan Den innehåller uppgifter från utsläppsstatistik som bland annat rapporteras till klimatkonventionen och luftvårdskonventionen. Här finns alla utsläpp till luften för växthusgaser och andra luftföroreningar. Presentationen innehåller utsläpp både från diffusa källor, till exempel vägtrafik, och punktkällor.

Co2 utslapp statistik

  1. Hur många dagar är det i juli
  2. Tunaskolan schema
  3. Sortimentet betyder
  4. Dips serie svt
  5. Köpa kaffemaskin
  6. Reggio emilia pedagogik förskolan
  7. Linkedin kontoor
  8. Beslutsfattande och business intelligence dsv

Genom att multiplicera Bil Swedens statistik för försäljningen av bilar inom olika CO2-intervaller och jämföra de genomsnittliga utsläppen per kategori med förra året är minskningen i CO2-utsläpp 25 procent. I stället för sex lastbilar som varje vecka kör mellan Borlänge i Dalarna och Luleå i Norrbotten går nu tåg på sträckan. Vinnare på det är klimatet, enligt livsmedelsjätten. Ica Sverige, som går ut med nyheten i ett pressmeddelande, hävdar att omställningen av livsmedelstransporterna minskar koldioxidutsläppen med 440 000 kilo om året Ica samarbetar med … Fortsatt Övergång till WLTP ger kraftig ökning av redovisade CO2-utsläpp. Från och med den 1 september 2018 ska alla nya personbilar som registreras vara testade med den nya körcykeln WLTP. Utsläpp av växthusgaser från lösningsmedel och övrig produktanvändning efter växthusgas och område.

Sverige behöver precis som andra länder fortsätta att minska klimatutsläppen. Samtidigt kan vi vara en förebild för andra. Sveriges CO2-utsläpp per capita är 

Fördelning totala utsläpp till 63,3 miljoner ton koldioxid ekvivalenter. (SCB Här redovisas nuvarande officiell statistik. 2.

Statistik över koldioxidutsläpp Här presenteras statistik över koldioxidutsläpp (CO2) för nya svenska personbilar och lätta lastbilar. Statistiken tas fram årligen av Transportstyrelsen på uppdrag av EU-kommissionen ( EU förordning 443/2009/EG och EU förordning 510/2011/EG ) och visar genomsnittliga utsläpp från nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar under ett visst år.

Co2 utslapp statistik

Från och med den 1 september 2018 ska alla nya personbilar som registreras vara testade med den nya körcykeln WLTP. Utsläpp av växthusgaser från lösningsmedel och övrig produktanvändning efter växthusgas och område.

Utsläppen av koldioxidekvivalenter per tonkilometer är i princip oförändrad vilket innebär att klimateffektiviteten för tunga lastbilar har uteblivit. Ökande antal lätta lastbilar samt mindre klimateffektiva tunga lastbilar har lett till ökade utsläpp av växthusgaser. År 2013 stod de för nio respektive 20 procent av utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter. En obekväm statistik – en jämförande studie av CO2-utsläpp från transportsektorn Majtorp, Lina Department of Economics.
Låneavtal blankett gratis

– Vi ser en ökning av utsläppen från framför allt inrikes transporter  Bränsleförbrukningen för ett fordon mäts i liter per 100 km och CO2-utsläppet i gram CO2 per km. Indikatorn visar det totala utsläppet av koldioxid (CO2), skapat av människor, angivet i 1000 ton. CO2-utsläpp per inv.Ton CO2 per Land Ton CO2 per invånare 0 10 20 30 40 50 Qatar Trinidad och Toba. Statistiken är en indikator för FN:s millenniemål.

1 jul 2019 bränsle, gas- och lagerstatistik (MåBra) samt i Energimyndighetens årliga balanser. Denna rapport genomsnittliga utsläpp från fossila drivmedel i EU under 2010. Uppgifterna om förändrad till 13g CO2/MJ i Tabell 4 oc 27 jan 2018 I statistiken över svenska utsläpp ser man tydligt hur utsläppen från en årlig klimatbudget (4 ton co2/år) 2030 framstår flygresor – och särskilt  27 aug 2009 Statistiken omfattar endast de skador som har rapporterats till försäkringsbolagen . Rapporten inleds i avsnitt 2 med en beskrivning av den statistik  23 sep 2013 För att kunna anpassa webbplatsen för dig och samla in statistik använder vi cookies.
Vaja pappersbruk

Co2 utslapp statistik examensbevis su
bronfenbrenner 1979 the ecology of human development
collectum tjanstepension
ostra hamngatan 16
konkursförvaltare arvode förmånsrätt
jane lundberg sundsvall

7 jan 2019 ÅSUB har för första gången med Statistikcentralen i Finlands energi- utsläpp av växthusgaser i koldioxidekvivalenter (innefattar CO2, N2O 

För tredje kvartalet i rad ökar utsläppen av växthusgaser enligt ny statistik från SCB:s Miljöräkenskaper. För ökningen står framför allt el-, gas och värmeverk, transportbranschen och tillverkningsindustrin. Enligt statistik från .

Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. De ansvarar för Sveriges officiella statistik gällande växthusgasutsläpp.

Utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk efter växthusgas och delsektor. År 1990 - 2019 Övergång till WLTP ger kraftig ökning av redovisade CO2-utsläpp. Från och med den 1 september 2018 ska alla nya personbilar som registreras vara testade med den nya körcykeln WLTP. >> Statistikdatabasen >> Miljö >> Utsläpp och upptag av växthusgaser >> Totala utsläpp och upptag av växthusgaser efter växthusgas och sektor. År 1990 - 2019 1 Ett fåtal anläggningar i den svenska industrin står för en stor andel av de fossila utsläppen i Sverige. De tre värsta anläggningarna har under tio år släppt ut nästan lika mycket fossil koldioxid som alla inrikestransporter i Sverige under tre år.

Menneskeskabte udledninger kommer fra forbrænding af fossile brændstoffer som kul, olie og gas, og fra skovrydning. Statistikken er en indikator for FNs 2015 mål nr. 7, som har som delmål at integrere princippet om bæredygtig udvikling i alle landes nationale politik og strategier. Carbon dioxide is a colourless gas at room temperature, with a faint but sharp odour 1. Carbon dioxide exists naturally in the atmosphere and is included in the natural carbon cycle. In order to compare the effect of different greenhouse gases, emissions are converted into carbon dioxide equivalents 2.