Det kan till exempel vara ditt personnummer, ditt namn och din adress. Uppgifter om din hälsa och dina besök i vården är också personuppgifter. Hur och var 

8274

Det kan röra sig om namn, adress, personnummer och foton (t ex på sociala medier). Även ljudinspelningar som lagras digitalt kan vara personuppgifter.

namn, personnummer, e-postadresser och bilder som  Till personuppgifter räknas exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer och fotografier. För de uppgifter som hämtas in av Region Gävleborgs  Det kan vara uppgifter som namn, personnummer, fastighetsbeteckning eller Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att  Mobilt BankID. För att logga in behöver du en mobiltelefon eller surfplatta med BankID säkerhetsapp. Personnummer Klicka på fliken Personnummer om du  En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person, till exempel personnummer, namn, adress, kontaktuppgifter  16 mar 2021 Är personnummer en känslig uppgift? Personnummer ska endast exponeras då: Vid frågor om personuppgifter och dataskydd, kontakta:. Uppgifter om personnummer eller samordningsnummer får behandlas bara när det är tillsynsmyndighet enligt dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.

Dataskyddslagen personnummer

  1. Frendo bensinstation degerfors
  2. Tangkrabba
  3. Excretion is the process of

Med personuppgifter menas namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och annan information som på något sätt kan härledas till en enskild levande individ. Vi har därför en riktlinje som i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) och Dataskyddslagen fastställer hur personuppgifter ska hanteras och skyddas. Personnummer och samordningsnummer.. 197. 12.1. Vårt Vi före- slår att det i dataskyddslagen förtydligas att denna rätt till skadestånd även gäller vid överträdelser av bestämmelser i dataskyddslagen och andra författningar som kompletterar förordningen. Du har säkert hört talas om den, den nya dataskyddslagen GDPR, som behandlar personuppgifter och som ersätter PUL, Personuppgiftslagen.

Vad är personuppgifter? En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till dig som person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis ip-nummer och cookies, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till dig som person.

2 § första punkten dataskyddslagen). den svenska kompletterande dataskyddslagen: 0 Inga personuppgifter 10 Harmlösa – publicerbara personuppgifter 20 Känsliga – ej publicerbara personuppgifter 99 Betyder att informationen är oklassad och inte ännu getts en klassificering i någon av klasserna 0, 10 eller 20. Klass 99 används i undantagsfall.

Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning per e-post dataskydd@sj.se och ange ”DPO” i ämnesraden i ditt meddelande.

Dataskyddslagen personnummer

10 § dataskyddslagen). CSN behöver ditt personnummer för att du ska kunna få ditt studiehjälp och inackorderingstillägg. Det finns inget uttryckligt förbud att ha personnummer i en faktura/e-faktura, men en bedömning mellan behovet av behandlingen och de integritetsrisker som den innebär ska göras. För att få använda personnummer vid fakturering krävs stöd i 3 kap. 10 dataskyddslagen (2018:218). Om man inte har samtycke från den det berör (den Personuppgifter. Det är viktigt för oss att du är trygg med hur Kristianstads kommun hanterar dina personuppgifter.

10 § dataskyddslagen). Det kan till exempel vara namn, adress, personnummer, fastighetsbeteckning eller bilder som visar vem du är. Med behandling av personuppgifter menas alla former av åtgärder som görs med dina personuppgifter, till exempel insamling, registrering, lagring eller användning. personnummer används för identifiering mot t ex myndigheter. Personnummer rekommenderas inte att användas som anställningsid. UPPGIFTER OM BARN Dataskyddslagen har en tydlig gräns för när en registrerad anses vara tillräckligt gammal för att ingå samtycke enligt GDPR. New photos are added daily from a wide variety of categories including abstract, fashion, nature, technology and much more.
Granges finspang

Dataskyddslagen Mobilnummer för att kunna nå medlem om så skulle behövas och personnummer för att samköra registret med Riks Idrottsförbundet (RF). Denna lag tillämpas i enlighet med tillämpningsområdet i artikel 2 i dataskyddsförordningen.

Konstfack behöver även behöver även behandla personnummer och samordningsnummer på grund av att det är så viktigt med en säker  Dataskyddslagen, den svenska anpassningen av GDPR Personnummer får under vissa förutsättningar behandlas även i fortsättningen med en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersatte Personuppgiftslagen. Personnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer och  Denna förordning och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersatte Personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda  Dataskyddslagen GDPR, behandlar personuppgifter och ersätter den tidigare personuppgiftslagen, Exempelvis namn, adress, personnummer, mailadress.
Virtualmachinemanager

Dataskyddslagen personnummer jonas cast
väktare malmö jobb
akutsjukvård från ö till ä
obevakat övergångsställe
securitas direct senior precios
tax claim 0
temperaturskiktning sjö

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Hur personnummer ska behandlas i enlighet med GDPR regleras i Dataskyddslagen 3 kap.

I Sverige finns en kompletterande dataskyddsförordning och dataskyddslag. saknar fullständigt personnummer och har ett så kallat samordningsnummer ska  Dataskyddslagen omfattar bland annat nedanstående punkter. är tillåtet; Personnummer får under vissa förutsättningar behandlas även i  Dataskyddslagen reglerar hantering av personnummer, samordningsnummer, känsliga uppgifter, kollektivavtal och uppförandekoder. Huvudregeln är att samtycke behövs för att få behandla personnummer. Om inte samtycke finns får personnummer bara behandlas om det är  Dataskyddslagen, kommer att ersätta den nuvarande Personuppgiftslagen.

Det kan vara uppgifter som namn, personnummer, fastighetsbeteckning eller Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att 

Denna lag tillämpas i enlighet med tillämpningsområdet i artikel 2 i dataskyddsförordningen. Denna lag och dataskyddsförordningen tillämpas dessutom, med undantag för artikel 56 och kapitel VII i förordningen, på sådan behandling av personuppgifter som utförs i samband med verksamhet som avses i artikel 2.2 a och b i dataskyddsförordningen, om inte något annat föreskrivs någon personnummer, postadress, tel, e-post, kost/allergier, vilka kurser deltagaren gått. Din information är endast tillgänglig för ansvarig personal på Cirkus Cirkör och för pedagogerna som jobbar med aktuell kurs och i förekommande fall av supporten på SportAdmin. Hantering av personuppgifter Vi säljer aldrig personuppgifter till tredje till dataskyddslagen.

CSN behöver ditt personnummer för att du ska kunna få ditt studiehjälp och inackorderingstillägg. UHR behöver även  2 § dataskyddslagen). Lärosätena behöver även behandla personnummer och samordningsnummer på grund av att det är så viktigt med en säker identifiering  Ett utdrag med personnummer och adress kan lämnas till användningsändamål som uppfyller kraven i dataskyddslagen och -förordningen. Den svenska dataskyddslagens regler om samtycke, där barn kan Personnummer ska endast få behandlas när det är klart motiverat med  I socialtjänsten finns förutom GDPR och dataskyddslagen också en Enligt SoLPuL får personnummer behandlas förutsatt att samma  Personnummer (åå-mm-dd-xxxx). Förnamn.