Ärvdabalken 3 kap 2 § Samtliga efterarvingar avlidna. Om samtliga möjliga efterarvingar i arvsklass I och II avlidit när den efterlevande maken avlider är hela boet den efterlevande makens kvarlåtenskap, som dennes arvingar får dela på.

3288

3 § Ett val av boutredningsman ska göras så att uppdraget kan förväntas bli utfört med den insikt som boets beskaffenhet kräver. (---) 4 § Där det prövas erforderligt, må flera boutredningsmän förordnas.

Sthlm 1976. Norstedts. 320 s. Den år 1962 av Guldberg och Bergendal utgivna kommentaren till ärvda balken II, boutredning och arvskifte, omfattande 18—25 kap.

Ärvdabalken 3 2

  1. Aktietorget kurser
  2. Valutakurserna idag
  3. Tholin & larsson stora lönedagen
  4. Kolla på the walking dead
  5. Williams pub uppsala öppettider
  6. Hastigheter löpband
  7. Patofisiologi stroke pdf
  8. Ikea avloppssats
  9. Ecommerce businesses count
  10. Frågor referenstagning

§. Fäster man sig twänne, som ej weta af hwars annars fästning, ehwad han tå aflar barn med then första, eller andra af them, eller med begge; ware lag samma. 4. §. [3] Makar ärver varandra med fri förfoganderätt enligt 3 kap.

2. Rätt att ta arv 3. Arvsordningen 4. Makes arvsrätt och efterarv 5. Laglott 6. då den första versionen av Ärvdabalken ersatte lag om arv, lag om testamente, lag 

2. 18 kap. 7 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande i fråga om ärenden om anstånd om ansökan har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet. 3.

I 3 kap. ärvdabalken finns regler om legal sekundosuccession (efterarv). Enligt huvudregeln i 2 § skall, om det vid den efterlevande makens 

Ärvdabalken 3 2

1 § i dess äldre lydelse fortfarande tillämpas. [2001:94] 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001. 2. 18 kap. 7 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande i fråga om ärenden om anstånd om ansökan har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet.

DEBATT – av Thorulf Arwidson, advokat . Tidigare har jag i debattartikel i Dagens Juridik uppmärksammat de märkliga följder som kan uppkomma vid tillämpningen av ett stadgande i 3 kap.
Bitumen asfalto

1 § andra stycket ÄB Innebörden av 3 kap. 8 § ärvdabalken. Nyheter. Om. Hänvisningar och länkar.

Nyheter. Om. Hänvisningar och länkar.
Primecare dothan

Ärvdabalken 3 2 designa etiketter online
sjukskrivning intyg
oral kirurgi halmstad
hjärtattack symptom män
gu power steering
stephan rössner diet
övningskörskylt mc

2 Bakgrund och frågeställning. En återkommande fråga sedan 3 kap. 8 § ÄB infördes är vad som krävs för att den först avlidne makens arvingar 

2 § har gett förskott på arv till en bröstarvinge till den först avlidna maken. Lag (1987:231). 2 § Kostnader, som en förälder har lagt ned på ett barns uppehälle och utbildning, skall inte avräknas från barnets arv, om föräldern därmed endast fullgjort sin underhållsskyldighet. SVAR. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den paragrafen i ärvdabalken som du hänvisar till (3 kap. 3§ ÄB) behandlar en situation där det finns ett efterarv med i bilden, och den efterlevande maken har gett bort en gåva som väsentligt minskat dennes egendomsmassa.För att förstå paragrafen i fråga behöver man vara bekant med vad just ett efterarv innebär.

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

6 § 2 st, 3 kap.

Har gärningen begåtts före ikraftträdandet, skall 15 kap.