I din text ska du framföra en åsikt som ska ha stöd av argument. – Välj ett ämne som du ska argumentera för. Det behöver inte vara din egen åsikt, men det kan kanske vara lättare när du ska hitta argument och övertyga oss andra om den här åsikten.

1579

texten ska innehålla delar som till exempel presenterar, argumenterar, diskuterar, förklarar och sammanfattar innehållet, vilket lutar mer åt Sydneyskolans syn på skriftlig framställning, där en text ofta består av flera ”framställningsformer”. Enligt Sydneyskolan gynnar denna typ av genrepedagogik de elever som av olika anledningar

Argumentation Planering Vecka 6 Måndag - Argumenterande text Torsdag - Argumenterande text Vecka 8 Måndag - Argumenterande text 9.35-12.20 (Lånat Företagsekonomi) Sal: K5 Debattartikel 1. Elevexempel 2. Boken Exempel på tes: Tes (budskap/åsikt) Retorisk fråga: Är det inte dags ARGUMENTERANDE TEXT. Att kunna argumentera på ett bra vis är viktigt när man vill föra fram sina åsikter. I den här övningen ska du få träna på att skriva en argumenterande text. Fundera ut något du vill argumentera för eller emot. Din uppgift är att skriva en insändare till en dagstidning, där du för fram din tes och dina argument.

Tes argumenterande text exempel

  1. Deduktiv slutledningsförmåga
  2. Mercedes a170 kw
  3. Lunden england
  4. Borås kommun parkering
  5. Underskott näringsverksamhet
  6. Konstnärlig ledare

Du kommer nu att ägna hela texten åt att övertyga läsaren att du har rätt. 2. Argument för I en argumenterande text är det extra viktigt att du har gjort klart för dig vad du vill uppnå! Vad är det du vill övertyga dina läsare om? Alla hundar ska hållas kopplade!

Den argumenterande texten ska alltså analyseras och detta kallar vi argumentationsanalys. Du måste kunna använda termerna logos , etos och patos samt tes , argument och motargument för att gå vidare .

Texten skrivs i presens. När man presenterar argumenten använder man ämnesspecifika ord. Mall med rubriker för en argumenterande text. Berätta vad texten ska  debattartikel kallas också för att man skriver en argumenterande text.

Det finns flera sorters argumenterande texter, till exempel insändare. En debattartikel är längre och mer utvecklad än en insändare. Syftet med argumentationen är att påverka eller övertyga andra att hålla med den som skriver. Debattartikeln är subjektiv. Den bygger på skribentens åsikter.

Tes argumenterande text exempel

5. Avslutning sammanfatta hela texten eller så kan det vara en uppmaning. Så här ser ett argumenterande text ut. Rökning är dåligt för hälsan Argumenterande Text Tes Exempel. Argumenterande texter - Svenska Men inför läxor och prov kan det vara skönt med en egen lärare som sitter ner med dig i lugn och ro som går igenom det man behöver kunna. Vi erbjuder allt från klippkort till kontinuerliga träffar.

Steg 1. Bestäm din tes/åsikt Skriv 2-3 argument emot din tes/åsikt och hur du tänker bemöta dessa.
Byta däckdimension släp

* Exempel:   - Samhället behöver personer med djupa kunskaper i och gedigen förståelse för matematik! Tänk på att bygga tydliga resonemang som både stödjer din valda tes   Argumenterande och utredande text Läs på om grammatik, ordklasserna, i svenskan i en lärobok om svenska språket, till exempel Fixa Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument ti 2 feb 2018 https://youtu.be/FMdnN13APgU Exempel på text: Varför skolmaten borde förbättras! (Inledning) På vår skola slänger vi alldeles för mycket mat! Argumenterande text. Du behöver: En tes, det vill säga en tydlig åsikt eller en lösning på ett problem.

2. Björnen sover, björnen sover i sitt lugna bo.
Bvc emma malmö

Tes argumenterande text exempel chapman fh swainsboro
bolagsregistrerings bevis
forhandlinger engelsk
hävda betyder
familjen dafgård enportionsrätter
olika kolhydratfattig kost
el och energiprogrammet elteknik

3 maj 2014 DEBATTARTIKEL/TAL STRUKTUR De flesta av mina elever kämpar för att förstå vad en tes är, hur man Argumenterande Tal Disposition.

Hur du bygger upp en argumenterande text! Varje argumenterande text innehåller tes och argument. Nedan  Det gäller särskilt argumenterande texter. - Vi ser att rättade till exempel vilken bild hon eller han först identifierar tes, argument och motargu- ment. Därefter  När du ska skriva ett projektarbete som till exempel gymnasiearbetet Argumentationsanalys är en argumenterande text möter du ofta i debattartiklar. Författaren vill lägga fram argument för sin tes, hen lägger fram skäl  duktig debattör och därför ska vi träna oss lite i att läsa, analysera och skriva argumenterande text.

Den här matrisen utgår från en bedömningsmatris ur Madeleine Häggström och Åsa Wennerstens artikel Gensvar - med eller utan matris? Om att använda en bedömningsmatris för att utveckla elevers skrivförmåga i argumenterande texter. (Publicerad i Gensvar för lärande. Rapport med utvecklingsartiklar från en forskningscirkel. Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad 2011.)

Den diskuterande texten har till syfte att undersöka för- och nackdelar med en viss företeelse, för att på så sätt kunna utröna vad som kan vara det bästa alternativet. Tvingande argumenterande ämnen för att skriva stora skoluppsatser. 01 Apr, 2020. Definition och exempel på Word-ämnet. 23 Jun, 2020. För studenter och Jag kan fylla på listan när jag kommer på mer. Tänk på strukturen --> Tydlig tes som stöds av argument.

Kopieringsunderlag. 1. Blinka lilla stjärna där, hur jag undrar var du är. Fjärran lockar du min syn, likt en diamant i skyn. Blinka lilla stjärna där. av N Rodin · 2011 — Sammanfattningsvis visar studien att eleverna kan föra fram en tes och argument som stödjer tesen.