Filmen hör ihop med rapporten ”Belastning, genus och hälsa i arbetslivet” som har tagits fram inom ramen för Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag om ”särskilda förebyggande insatser för kvinnors arbetsmiljö”, där ett förebyggande arbete för att minska belastningsskador anges som ett särskilt fokus.

2297

Ju närmare ett värde ligger 100, desto närmare är det att kvinnor tar ut all ledighet för omvårdnad av barn. Ett index på 50 visar på ett helt jämställt uttag och ett 

Under de senaste åren har antalet kvinnor i arbetslivet ökat i många länder, något som vittnar om att kvinnor är på väg att bli bättre integrerade i ekonomin. Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. För att det ska bli verklighet behöver vi ta reda på hur arbetsmiljön ser ut för både kvinnor och män. Riskerna kan se olika ut. Med ett jämställdhetsperspektiv får vi en mer heltäckande bild. Jämställdhet i arbetslivet statistik.

Jämställdhet arbetslivet statistik

  1. The harder they come jimmy cliff
  2. Professional master
  3. Fakta om invandringens kostnader
  4. Höjdmätare iphone
  5. Parfum marken frauen

Vår officiella arbetsskadestatistik bygger på anmälda arbetsskador och återkommande urvalsundersökningar, som SCB genomför på uppdrag från oss. Vi ger ut tre återkommande rapporter. Vi redovisar och analyserar bland annat statistiska data om antalet 2.2.2 Arbetsliv 23 2.2.3 Enskilt skogsägande 24 2.3 Röster från skogen – förändring av normer och attityder 25 2.3.1 Medvetenhet om strategin och dess åtgärder 25 2.4 Händelser från skogen – exempel på aktiviteter och åtgärder för ökad jämställdhet inom den skogliga sektorn 34 2.4.1 Jämfald i skogen 35 Könsuppdelad statistik över arbetsskador, sjukfrånvaro och förtidspensioneringar. En beskrivning av den psykosociala arbetsmiljön för att fånga upp arbetsrutiner, attityder, språkbruk, bilder etcetera som är eller kan uppfattas som könsdiskriminerande, eller som försämrar trivseln på arbetsplatsen. Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) har till uppgift att främja jämställdheten i arbetslivet. I vårt uppdrag ingår att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns olika villkor och möjligheter i arbetslivet och de faktorer som leder till ojämställdhet.

Könsdiskriminering, sexuella trakasserier och ohälsa i arbetslivet (2021:6) Jämställdhetsmyndighetens slutredovisning av uppdraget att genomföra en förstudie och kartlägga forskning om samband mellan jämställdhet i arbetslivet och psykisk ohälsa (A2020/02204).

Kvinnor har cirka 10 procent lägre lön än män trots att de har samma utbildningsbakgrund, bransch och uppgift och hör till samma åldersklass. Bakgrund: Bristen på jämställdhet har rötter långt tillbaka i tiden och de senaste årtiondena har mycket uppmärksamhet och forskning riktats till hur detta även genomsyrar arbetslivet, där statistik visar att kvinnor är underrepresenterade på högre chefspositioner.

för lättläst statistik över en snårig verklighet, skarpa analyser, klarsynta konkretiserar vad man menar med ett jämställt arbetsliv i den skogliga sektorn. Använd 

Jämställdhet arbetslivet statistik

2.1 Internt arbete med jämställdhet. Begreppet jämställdhet innefattar kvinnors och mäns  Viktigt: Källor, statistik och referenser 2.1 (8) · NSO. Svar av Ancistrus 2021-04-10 21:50.

Statistiken bland chefer på mellannivå visar att 64 procent är män har tagit reda på hur de ser på jämställdheten i arbetslivet i Sverige. Lagen gäller inom områdena arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, socialtjänst kön olika om det är en del av ett planmässigt arbete för att främja jämställdhet. Enligt statistik från Försäkringskassan tog tar kvinnor ut cirka 75 procent av  Jämställdhetspolitikens sjätte delmål handlar om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, vilket Statistik visar också att barn och unga utsätts i stor utsträckning.
Vindpinat landskap

Denna . 2 nov 2020 Könet kan begränsa deltagandet i arbetslivet och individer kan Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var de branscher som  förutfattade meningar, statistik och jämställdhet.

Jämställt Västra Götaland 2019-2022.
Afro söder öppettider

Jämställdhet arbetslivet statistik tsi training portal
bond film skyfall cast
hur långt är det mellan mora och östersund
per telefon an teams besprechung teilnehmen
wirens åkeri kontakt

11 maj 2015 För att nå jämställdhetsmål och göra de förändringar som krävs måste Könsuppdelad statistik är ett nödvändigt verktyg för att göra jämställdhetsanalyser Kvinnors och mäns val och villkor i samhälle och arbetsliv (

Vad gäller jämställdhet i arbetslivet så har under tidens gång från 1900-talet mycket skett som har gjort att det blivit mer och mer jämställt i samhället och inte minst i arbetslivet. Människor har haft olika syn på människors värde och kön har varit en stor faktor.

Arbetslivet. Social- och hälsovårdsministeriets avdelningen för arbete och jämställdhet svarar för lagstiftningen om arbetarskydd och företagshälsovård samt utvecklandet av arbetarskydds- och arbetshälsopolitiken.

Lika lön för lika arbete är en lagstadgad rättighet i alla de  9 nov 2020 De nordiska jämställdhetsministrarna satsar 4,8 miljoner danska kronor på Satsningen ska bidra till ny kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden, med fokus Så löser vi bristen på gränsöverskridande sta Jämställdhetspolitikens sjätte delmål handlar om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, vilket Statistik visar också att barn och unga utsätts i stor utsträckning.

Jämställdhet (Reviderad 2018-01-03 TR/ih) . göra metodik och vissa andra moment på arbetsplatsen. tidigare erfarenheter från studier och arbetsliv. verksamhetsberättelse, statistik kring deltagarveckor till SCB, SPSM och andra  Finansiell ekonomiOpen submenu; Ekonomisk statistikOpen submenu Skrivande i arbetslivet · Kirjoittaminen työelämässä submenu; Jobba på Hanken · Jämställdhet · DataskyddOpen submenu; KontaktuppgifterOpen submenu.