Sameskolstyrelsen (– som är en egen myndighet för sameskolan). Köpmansgatan 4. Box 155 Skolledare, lärare och skolchefer verksamma i.

3158

Skolchefen anklagades av sameskolstyrelsen för att vara illojal, ha stora brister i ledarskapet och vara omdömeslös i hantering av skolans 

Sameskolan är en skolform likvärdig med grundskolans  Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet och där nämndens ledamöter väljs av Sametinget. Myndigheten leds av en skolchef som ansvarar för att utföra det uppdrag som regeringen ger till myndigheten via regleringsbrevet, samt utföra nämndens beslut. Sameskolstyrelsen erbjuder fjärrundervisning till elever som har samiska som modersmål eller vill läsa det som språkval. Rektor på den enskilda skolan beslutar om detta. Då samiska är ett av minoritetspråken har varje elev rätt till studier i samiska.

Sameskolstyrelsen skolchef

  1. Familjeläkarna barkarby lab
  2. Inheritance tax florida
  3. Digital lagos
  4. Länsstyrelsen rösträkning

En infekterad strid om vem som skulle bli rektor för Sameskolan i Jokkmokk ledde till att Sameskolstyrelsen anmälde sin skolchef till Statens ansvarsnämnd. Styrelsen ville avskeda honom för illojalitet, bristande ledarskap och omdömeslöst agerande. Men ansvarsnämnden säger nej. Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet som leds av en nämnd med fem ledamöter, varav en är ordförande. Nämnden har ett kansli som leds av en skolchef.

Sameskolstyrelsen, skolchef + kansli. Sameskolstyrelsen, nämnden. Förvaltningsansvar för sameskolstyrelsens verksamhet, ekonomi och personal.

Dnr 00083/ 2018. 106 Sameskolstyrelsen, www.sameskolstyrelsen.se.

Sameskolstyrelsen är en liten myndighet men myndighetens uppdrag är förhållandevis omfattande. Nämnden fungerar både som myndighet, skolstyrelse och skolförvaltning. Till SamS hör ett kansli som leds av en av skolchef som biträder styrelsen i dess verksamhet. Skolchefen anställs av Sametinget efter förslag från SamS.

Sameskolstyrelsen skolchef

Redan i februari 2006 uppdrog styrelsen till skolchefen att , i samarbete med Sametingets administrative chef  ring i Sverige t.ex. utbildning. g) Anställning som skolchef vid Sameskolstyrelsen. h) Anställning som distriktsveterinär, överveterinär och besiktningsveterinär. Sameskolstyrelsen har anfört att deras enda påtryckningsmedel för att 2005 besökt Sameskolstyrelsen i Jokkmokk och träffat bland annat skolchefen . En rad  Sameskolstyrelsen (– som är en egen myndighet för sameskolan). Köpmansgatan 4.

6 § Till Sameskolstyrelsen är ett kansli som leds av en skolchef knutet. Skolchefen ska biträda Sameskolstyrelsen i dess verksamhet och särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Förordning (2009:962). Personalansvarsnämnd. 7 § Vid Sameskolstyrelsen ska det finnas en personalansvarsnämnd som prövar frågor om Sameskolstyrelsen är en liten myndighet men myndighetens uppdrag är förhållandevis omfattande. Nämnden fungerar både som myndighet, skolstyrelse och skolförvaltning. Till SamS hör ett kansli som leds av en av skolchef som biträder styrelsen i dess verksamhet.
100 euro i sek

Nämnden för Sameskolstyrelsen biträds av ett kansli som finns i Jokkmokkoch leds av en skolchef som också är myndighetschef. Läromedel Sameskolstyrelsen ska enligt förordning 2011:131 främja utveckling och produktion av läromedel för samisk undervisning. Sen den 17 mars är AnneChatrin Brandén tillförodnad skolchef på Sameskolstyrelsen. Brandén var tidigare vikarierande rektor på sameskolan i Jokkmokk. 13 § Skolchefen anställs av myndigheten.

Sameskolstyrelsen har sitt kansli i Jokkmokk. Kansliet leds av en skolchef.
F skatt avregistrerad

Sameskolstyrelsen skolchef msn ekonomi
stefan olofsson ikea
logo stemba
index borsod
filter prenumerera
skrotfrag norrköping

Skolchef Sameskolstyrelsen . Author: Lena Nettelstad Created Date: 1/22/2020 9:13:26 AM

AnnaKarin Länta Skolchef Sameskolstyrelsen Sameskolstyrelsen stödjer förslaget om ändringar enligt promemorian. I tjänsten, AnnaKarin Länta Skolchef Sameskolstyrelsen Skolchef Sameskolstyrelsen . Author: Lena Nettelstad Created Date: 1/22/2020 9:13:26 AM Annechatrin Brandén, skolchef Sameskolstyrelsen Foto: SVT/TT Sameskolan stänger dörren för SD. Uppdaterad 13 januari 2017 Publicerad 13 januari 2017. 24 § Till sameskolstyrelsen är knutet ett kansli som leds av en skolchef. Skolchefen skall biträda sameskolstyrelsen i dess verksamhet och närmast under s tyrelsen leda sameskolorna. Skolchefen skall särskilt verka för att utbildningen utvecklas.

4 nov 2015 Statens ansvarsnämnd har prövat en anmälan från Sameskolstyrelsen om att myndighetens skolchef ska avskedas. Som grund för sin begäran 

AnnaKarin Länta, skolchef, Sameskolstyrelsen. Sou logo. Skolchefen anklagades av sameskolstyrelsen för att vara illojal, ha stora brister i ledarskapet och vara omdömeslös i hantering av skolans  komvux och gymnasieskola (SOU 2020:33). Sameskolstyrelsen har inga synpunkter till förslaget.

Denna möjlighet har i stället Sametinget, men eftersom Same- tinget inte följer upp Sameskolstyrelsens verksamhet och  Anna Karin Länta, skolchef på sameskolstyrelsen, menar att de har en hög utbildningsnivå på lärarna i Kiruna, och att de jobbar för att barnen  Nämnden kommer därefter att anställa en rektor och ge skolchefen i När nämnden för Sameskolstyrelsen sammanträder försätts skolchef  Sameskolstyrelsen är en statlig skolmyndighet under Utbildningsdepartementet och Sametinget, den leds av en skolchef som tillsätts av sameskolsnämnden. Sametinget utser ordförande och ledamöter till Sameskolstyrelsen och anställer skolchef på förslag från Sameskolstyrelsen.