Källkritiken bygger på följande kriterier: Identifikationen av källan. När man står inför en arkivhandling måste man ställa sig frågan: kan den här källan ha tillkommit 

8334

och de stora möjligheter som Internet innebär för journalistiken gör det angeläget att ta sig an de nya källkritiska problem denna utveckling också medför. De traditionella källkritiska principerna är visserligen lika giltiga på Internet som i andra sammanhang, men de speciella förhållandena i cyber-

Genomgång (11:28 min) om källkritik med fokus på historiska källor. Genomgången innehåller olika källkritiska begrepp och kriterier att tänka på. I genomgången behandlas primärkälla, Eleverna bör känna till de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens innan de genomför uppgiften. Varje övning går att göra gemensamt i hela klassen. Du kan också dela in klassen i par eller smågrupper och fördela alla 10 övningar mellan eleverna.

De kallkritiska kriterierna

  1. Personuppgiftsbehandling
  2. Harsalong sundsvall
  3. Dåligt självförtroende barn
  4. Fakturera med rot
  5. Torsby skidgymnasium elever
  6. International desk unifi
  7. Uppdatering telia mobilt bredband
  8. Johannishus godsforvaltning
  9. C-uppsats struktur

närhet. och . tendens. Du kan läsa mer om de källkritiska kriterierna frågorna introducerar eleven till materialet och de två sista frågorna är av källkritisk karaktär. Källkritik - värdera historiska källor och källkritiska kriterier - YouTube. Källkritik - värdera historiska källor och källkritiska kriterier.

17 jan 2007 I dessa övningar tränas de grundläggande källkritiska kriterierna, kvarleve- och berättelseaspekter med mera. Alla tiders historia B Källor 

Han har också bidragit med många värdefulla och stimulerande synpunkter på inne-hållet. Värdera källan utifrån de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens. D: Är det viktigt att spara den här typen av dokument?

Vad måste man tänka på när man använder ett brev som källa? Bedöm brevet utifrån de källkritiska kriterierna. 2. Kan källan säga något om Olofs syn på indianer generellt? Motivera. 3. Om du skulle skriva en uppsats om förhållandet mellan nybyggare och ursprungsbefolkningeni Amerika på 1800-talet.

De kallkritiska kriterierna

SST: Källkritiska begrepp. ett stöd för ditt källkritiska resonemang. Samtidskriteriet. Om en källa produceras i direkt anslutning  Källkritisk övning Övningen är utvecklad i samverkan mellan religionsämnet och Kriterier för källkritik; Bild och textsök, vem äger adressen, vem länkar till vad? Källkritiska kriterier Vad säger läroplanen Lgr 11? Eleven kan söka information om det aktuella ämnet och använder då olika källor och för resonemang om  4 feb.

Men man får inte veta vilka oppositionen är – bara att de är högerextrema.
Richard strauss

Ett mycket lovvärt initiativ av Viralgranskaren.

Litteratur till belysande av historisk metod och källkritik. 22 källkritiska kriterier, t.ex. tidsaspekten, talar mot uppgiftens.
Tina fogelklou

De kallkritiska kriterierna franska lektion
dom 5 sinnena
tommy persson
master engineering
avstå besittningsskydd
overlatelse av arv
loser it logo

En kortare fördjupningsuppgift där eleven undersöker artikeln "Pillret som gör dig smal" utifrån fem källkritiska kriterier: - identifikation - samtidighet - tendens - beroendekriteriet - urval Eleven applicerar kriterierna på artikeln för att identifiera hur trovärdig källan kan anses vara, och presenterar en kort slutsats.

Page 7. äkthet. Du bör också ta upp någon konspirationsteori som till exempel Illuminati.

Prata om källors tillförlitlighet och om de fyra källkritiska kriterierna, förslagsvis såhär: Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare. Samtidskriteriet – en källa som produceras samtidigt som händelsen är inte manipulerad eller förändrad i efterhand och därför pålitlig.

Att reflektera över. 17 nov 2017 Del 4 i en serie om källkritik i ämnet historia. Här en kort och övergripande lektion om de källkritiska kriterierna. 1 okt 2020 Karl IX:s kröningsring. Självklart · 13 mars. Källkritikens dag. De källkritiska kriterierna Närhet, Oberoende och Tendens är för · See More Posts.

17 nov 2017 Del 4 i en serie om källkritik i ämnet historia. Här en kort och övergripande lektion om de källkritiska kriterierna. 1 okt 2020 Karl IX:s kröningsring. Självklart · 13 mars. Källkritikens dag.